Cố vấn chuyên môn nhà thuốc

Bác sĩ Nguyễn Mai Thanh

Đại Tá – Bác sĩ: Nguyễn Mai Thanh

GĐ – Cố vấn chuyên môn nhà thuốc Thành Nam

Dược Sĩ Đại Học Trần Hoài Nam

Dược sỹ đại học: Trần Hoài Nam

Phụ trách chuyên môn nhà thuốc Thành Nam

Dược sĩ chuyên môn

DS: Nguyễn Mai Hương

DS: Phạm Thu Trà

DS: Bùi Hoàng Anh

DS: Nguyễn Thu Thảo